Monitoring opieki laktacyjnej w Polsce realizowanej w ramach finansowania ze środków publicznych Narodowego Funduszu Zdrowia


Informacje o ankiecie


Uwaga! Ankieta skierowana jest do kobiet, które rodziły w latach 2018-2022 oraz karmiły/karmią piersią i/lub swoim mlekiem lub chciały karmić piersią i/lub swoim mlekiem.

Jeśli urodziłaś w 2022 roku, to wypełnij ankietę po upływie przynajmniej 4 miesięcy od porodu, czyli po czasie planowych wizyt patronażowych położnej podstawowej opieki zdrowotnej (dalej “położna środowiskowo-rodzinna”), czy wizyty patronażowej pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Ważne jest również, aby Twoje dziecko było już w domu (np. w przypadku wcześniaków, które mogą być hospitalizowane przez dłuższy czas).

ANKIETA JEST ANONIMOWA – prosimy w odpowiedziach otwartych nie podawać danych, które mogą Cię zidentyfikować jako osobę.

 

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do oceny opieki laktacyjnej w Polsce, w szczególności opieki finansowanej ze środków publicznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, świadczonej w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej (dalej “przychodnie POZ”). Dlatego prosimy o wypełnienie ankiety kobiety, które w okresie okołoporodowym i/lub po porodzie korzystały z opieki przychodni POZ. Do wypełniania ankiety może przydać się książeczka zdrowia dziecka (np. przy pytaniach dotyczących wizyt patronażowych itp.)

 

UWAGA! Jeśli jeszcze nie minęły 4 miesiące od porodu, to prosimy wstrzymać się z uzupełnieniem ankiety do tego czasu.


Przykład:
Jeśli urodziłaś pierwsze dziecko w 2018 roku, a drugie dziecko w 2022 roku to wybierz tylko jeden rok i miesiąc i odpowiedz na pytania dotyczące opieki okołoporodowej w związku z urodzeniem tylko tego dziecka (bliźniaków/wieloraczków) z wybranego roku i miesiąca. Jeśli chcesz wypełnić ankietę dla porodów/dzieci z obydwu lat, będziesz mogła to zrobić wypełniając ankietę dla każdego porodu z osobna.


Masz pytania? Napisz do nas na kontakt@malyssak.pl


Czas wypełnienia ankiety może się wahać w zależności od złożoności Twojej historii opieki laktacyjnej, jednak przewidujemy, że nie przekroczy 30 minut.


Twoje odpowiedzi zostaną wykorzystane do zbiorczych opracowań lub publikacji anonimowych cytatów w naszych mediach i zaprezentowane w sposób uniemożliwiający identyfikację ich autorek.


Ankieta jest częścią monitoringu opieki laktacyjnej w Polsce prowadzonego przez Stowarzyszenie Małyssak w ramach projektu „Karmienie mlekiem mamy prawem mamy i dziecka”. Przy projekcie powstała „Koalicja na rzecz zmian w opiece laktacyjnej w Polsce”, którą tworzą: Nieformalny ruch społeczny „Tulimy Mamy”, Fundacja Mlekiem Mamy, Fundacja Matecznik, Fundacja Specjaliści Dzieciom, Fundacja Mama na Huśtawce, Hafija.pl, Laktaceuta.pl.


Stowarzyszenie Małyssak realizuje projekt „Karmienie mlekiem mamy prawem mamy i dziecka” dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Font Resize