Małyssak na Facebook'uMałyssak na Facebook'uMałyssak na TwitterzeMałyssak na YoutubeMałyssak na Pinterest

Reklama

Linki do ciekawych informacji

Wiedza o laktacji
Centrum Nauki o laktacji na swojej stronie przedstawia bardzo dużo przydatnych informacji o fizjologii laktacji i nie tylko.
 
Laktacyjny leksykon leków
Centrum Nauki o Laktacji udostępnia laktacyjny leksykon leków, który powstał na podstawie aktualizowanego co dwa lata leksykonu stworzonego przez Prof. Thomas`a W. Hale`a pod tytułem “Medications and mothers’ milk”. Jest to źródło, z którego powinni korzystać lekarze podejmujący decyzje dotyczące leczenia mamy karmiącej. Leki według Prof. T. Hale`a podzielone są na pięć kategorii pod kątem ryzyka przyjmowania, z czego kategoria L1 zawiera leki najbezpieczniejsze, a kategoria L5 leki szkodliwe.
 
Warto pamiętać, że często producenci na ulotkach leków nie zalecają przyjmowania leków podczas laktacji asekuracyjnie, ponieważ sami nie prowadzą takich badań. Ten leksykon dowodzi jednak tego, że jest wiele leków, które mamy mogą przyjmować karmiąc piersią. Zawsze warto pytać lekarzy o leki bezpieczne i w razie konieczności prosić o zamienniki.

Absurdy
Tym razem na stronie Centrum Nauki o Laktacji można poczytać o wziętych z życia sytuacjach, które świadczą o tym, że nadal jest dużo do zrobienia w kwestii pogłębiania wiedzy o laktacji. Te przykłady niech będą zachętą do tego, aby poszerzyć wiedzę własną :).
 
Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie karmienia piersią
Komunikat Ministerstwa Zdrowia promujący karmienie piersią i ostrzegający przed stosowaniem mieszanek. Wydany 29 marca 2013 r. Warto się na niego powoływać 🙂 .

Ministerstwo Zdrowia zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią do ukończenia przez dziecko 6 miesiąca życia i kontynuowanie go przy przy jednoczesnym podawaniu pokarmów uzupełniających nawet do ukończenia przez dziecko 2 roku życia i dłużej.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie odciągania, przechowywania i podawania pokarmu kobiecego w domu i szpitalu
Komunikat Ministerstwa Zdrowia wydany we wrześniu 2013.
Jak komentuje Centrum Nauki o Laktacji na swoim fanpage’u: “Nikt już nie może mówić, że nie wiedział, nie słyszał… Zwłaszcza personel szpitala.”
 
Siatki centylowe dla dzieci karmionych piersią (WHO)
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) na podstawie badań dzieci karmionych piersią, na całym świecie, żyjących w odpowiednich warunkach sporządziła siatki centylowe, które są właściwym odniesieniem jeśli chodzi o wzrastanie i rozwój wszystkich dzieci. Dlaczego te siatki są najlepsze? Polskie siatki centylowe były sporządzane na podstawie badań dzieci w większości karmionych sztucznym mlekiem i nie stanowią one właściwego odniesienia dla dzieci karmionych piersią. Obrazują one jedynie ogólną tendencję występującą w momencie zbierania danych w naszym kraju.

Wśród siatek WHO’skich można znaleźć siatki obrazujące rozwój według wielu wskaźników. Oprócz standardowej wagi i wzrostu można znaleźć obwód główki, obwód ramienia, indeks BMI. Poniżej podane są linki bezpośrednie do kilku wybranych siatek centylowych: dziewczynki – wzrost dla wieku 0-2 lat, dziewczynki – waga dla wieku 0-2 lat, chłopcy – wzrost dla wieku 0-2 lat, chłopcy – waga dla wieku 0-2 lat.

 
 

Wleć na małossakowy Instagram!