Pisma, wnioski, interwencje

W tym miejscu publikujemy dokumenty – pisma, wnioski, interwencje, petycje, które jako Stowarzyszenie Małyssak przygotowujemy i wysyłamy do odpowiednich instytucji, organów, podmiotów leczniczych, a także tutaj publikujemy otrzymane odpowiedzi.

UWAGA! Po kliknięciu w odpowiedni przycisk/link w nowej karcie w przeglądarce otworzy się odpowiedni dokument.

Wniosek z dnia 17.02.2024 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie:

oraz odpowiedź z dnia 22.02.2024 r. Poniżej fragment odpowiedzi:

W związku z tym, że nie wskazano CZY i KIEDY postulaty będą z/realizowane wciąż prosimy o oddanie głosu poparcia pod petycją!

Pokażmy, że zrealizowanie postulatów jest priorytetem:

Petycja w sprawie zmian prawnych i podjęcia działań mających na celu poprawę opieki laktacyjnej w Polsce do Ministry Zdrowia Izabeli Leszczyny z dnia 30.12.2023 r. oraz odpowiedź z dnia 08.02.2024 r.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów refundacji preparatów mlekozastępczych z dn. 1.02.2023 oraz odpowiedź z dn. 8.02.2023 – produkty z grup „Dieta eliminacyjna mlekozastępcza” oraz „Dieta eliminacyjna z MCT” na podstawie załącznika (do pobrania poniżej) do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2023 r.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. opieki laktacyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy z dnia 20.04.2022 r. oraz odpowiedź szpitala z dnia 04.05.2022 r.