Małyssak na Facebook'uMałyssak na Facebook'uMałyssak na TwitterzeMałyssak na YoutubeMałyssak na Pinterest

Reklama

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony Małyssak.pl

A. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników strony Małyssak.pl.

B. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem strony Małyssak.pl jest RunWith Katarzyna Kołodziejczyk z prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9532476044, REGON 366254850.

C. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowałam wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

D. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

E. Strona Małyssak.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (w tym formularz rejestracyjny, komentarze pod postami lub zapisu do Newslettera);
2. poprzez gromadzenie plików “cookies” (czytaj więcej w Pliki “cookies”).

F. Strona Małyssak.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

G. Dane wprowadzane do formularza są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza m.in. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, w celu zapisania się do Newslettera, w celu założenia konta na stronie Małyssak.pl, w celu napisania komentarza pod postami.

H. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

I. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

J. Zmiany w Polityce prywatności strony Małyssak.pl mogą nastąpić m.in z powodu rozwoju technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych, rozwoju platformy strony Małyssak.pl.

K. Na stronie Małyssak.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony Małyssak.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę Małyssak.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecam się zapoznać.

L. Pliki “cookies”:

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Strona Małyssak.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze strony Małyssak.pl i wykorzystywane są do:

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu;

b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

4. Na stronie Małyssak.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące plików “cookies”, z którymi zalecamy się zapoznać.

5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.

6. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

7. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron Internetowych.

   8. Administrator informuje niniejszym użytkowanika, że powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy przetwarzania danych osobowych następującym podmiotom:

Zenbox sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze

Powyższa Polityka prywatności została opublikowana na stronie Małyssak.pl dn. 25 maja 2018 r.

Wleć na małossakowy Instagram!