Raport z monitoringu opieki laktacyjnej w Polsce
za lata 2018-2022

O Raporcie

Raport powstał w ramach projektu „Karmienie mlekiem mamy prawem mamy i dziecka” realizowanego przez Stowarzyszenie Małyssak w latach 2022-2023 z dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG (zobacz stronę projektu).

Logo Stowarzyszenia Małyssak

Logo Active citizens Fund

Raport jest obszernym dokumentem zwracającym uwagę na wiele elementów opieki zdrowotnej. W każdym momencie, w którym kobieta w okresie ciąży, po porodzie i w okresie całej laktacji oraz jej dziecko/dzieci karmione piersią lub mlekiem kobiecym mają styczność z systemem opieki zdrowotnej, powinni mieć oni zapewnioną opiekę uwzględniającą ten fakt, czyli opiekę laktacyjną.

Raport zawiera wstępne jednostki redakcyjne (Spis treści, Słownik pojęć i skrótów, Wstęp, Informacje o projekcie, Zdrowie w mleku matki, Aktorzy opieki laktacyjnej, Narzędzia monitoringu), a następnie część właściwą z pozyskanymi danymi i wynikami monitoringu.
Została ona podzielona na następujące działy:

  1. Motywacja kobiet do udziału w monitoringu oraz dane wstępne
  2. Opieka przedporodowa
  3. Okres okołoporodowy
  4. Opieka środowiskowa nad matką i dzieckiem po porodzie
  5. Opieka specjalistyczna nad dzieckiem karmionym piersią lub mlekiem matki
  6. Opieka nad matką w okresie laktacji
  7. Zdrowie psychiczne matki

Bardzo ważną jest część podsumowująca: Podsumowanie i wnioski oraz Rekomendacje. Ponadto Raport zawiera dodatkowe informacje, jak Spis rycin, Spis tabel, Bibliografia, Polecane strony internetowe oraz Załącznik 1 – dodatkowe ryciny z podziałem na lata.

Podziękowania

Nasz raport z założenia miał być głosem kobiet i pokazywać sytuację z ich perspektywy. Wiele z nich opowiedziało o swoich trudnych, ale i budujących doświadczeniach od ciąży, do końca karmienia. Dzięki nim, zidentyfikowałyśmy problemy i zaproponowałyśmy możliwe rozwiązania. Jesteśmy niezwykle wdzięczne wszystkim tym kobietom, które zgodziły się wypełnić ankietę (2504 zebrane ankiety), które rozmawiały z nami podczas wywiadów pogłębionych (57 matek). Z całego serca dziękujemy także wspaniałym specjalistkom, spośród personelu medycznegp, które opowiedziały nam o swojej codziennej pracy z kobietami karmiącymi piersią oraz w kontekście opieki laktacyjnej (10 specjalistek), a także wszystkim koleżankom z innych organizacji pozarządowych wspierających kobiety, z którymi zawiązałyśmy „Koalicję na rzecz zmian w opiece laktacyjnej w Polsce”, a które służyły radami, konsultowały wątpliwe sprawy i spotykały się z nami na brainstorming. Wasza pomoc, wsparcie i zaangażowanie są nieocenione.

Logo Nieformalnego ruchu społecznego "Tulimy Mamy"
Logo Stowarzyszenia Ochrony Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią
Logo Fundacji SPECJALIŚCI DZIECIOM
Logo Fundacji Mlekiem Mamy

Logo Fundacji Matecznik
Logo Fundacji Mama na Huśtawce
Logo laktaceuta.pl
Logo bloga Hafija.pl
Logo bloga Hafija.pl

Logo bloga Prawo i Laktacja

Do pobrania

Klikając w poniższy przycisk możesz pobrać pełen Raport:

Poniżej możesz również pobrać wybrane części Raportu. Choć należy uwzględnić, że są one fragmentami prosto z Raportu, więc po dalsze informacje, rozwinięcie skrótów, odwołania itp. zapraszamy do całości lub pozostałych fragmentów, gdyż Raport stanowi spójną całość.

Co dalej?

W dniu 30 grudnia 2023 członkowie „Koalicji na rzecz zmian w opiece laktacyjnej w Polsce” wnieśli petycję do Ministry Zdrowia Izabeli Leszczyny w sprawie zmian prawnych i podjęcia działań mających na celu poprawę opieki laktacyjnej w Polsce.

28 postulatów zawartych w petycji jest wynikiem dwuletniej pracy nad monitoringiem opieki laktacyjnej w Polsce za lata 2018-2022, a Raport z ww. monitoringu został załączony do petycji.

Czekamy na Twój głos poparcia dla petycji!

Ludek z głową w kształcie kropli mleka trzyma transparent z hasłem "Kropla drąży system" i długopis, którym podpisuje petycję do Ministerstwa Zdrowia

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz inny pomysł, jak jeszcze można oznajmić światu o raporcie, aby mógł on realnie coś zmienić – napisz do nas. A może chcesz się podzielić z nami swoimi przemyśleniami? Tym bardziej – napisz do nas.

Wpłać darowiznę!

Narysowana pierś z kroplą mleka i tekstem Kropla drąży... system

Jeśli uważasz, że to co robimy jest ważne i czujesz, że chcesz nas wesprzeć, to wpłać darowiznę na rzecz Stowarzyszenia Małyssak. Poniżej możesz to zrobić za pomocą szybkich płatności.