Po lipcowym spotkaniu „Przygotuj się do karmienia piersią”

Ogromnie się cieszymy, że dzięki środkom z budżetu Miasta Bydgoszczy na okres od 6 czerwca do 3 września 2019 mieliśmy możliwość jako Stowarzyszenie Małyssak zorganizować spotkanie „Przygotuj się do karmienia piersią” dedykowane osobom spodziewającym się dziecka. Dziękujemy przyszłym rodzicom za przybycie (tak byli też przyszli ojcowie). Dziękujemy za wszystkie zadane pytania, uważne słuchanie i oceny w ankietach. A oto posumowanie komentarzy od uczestniczek, które znalazłyśmy w ankietach, a które sprawiły nam największą radość:

Na pytanie „Czy dzisiejsze spotkanie „Przygotuj się do karmienia piersią” miało jakiś wpływ na Pani decyzję dot. celu/planu dot. karmienia piersią?” niektóre z uczestniczek odpowiedziały:

„Potwierdziło mnie w celu”

„Chciałam karmić tak czy siak – ale korzyści przedstawione na warsztatach mogą wpłynąć na długość okresu karmienia”

„Nabycie wiedzy, przygotowanie merytoryczne”

„ZDECYDOWANIE -> SPOTKANIE PEŁNE MERYTORYCZNIE”

„Tak, bardzo pozytywnie wpłynęło na mnie, czuję, że kobiety nie są pozostawione same z problemem. Wyniosłam dużo przydatnych informacji.”


 

 

Wydarzenie w ramach projektu „Przygotuj się do karmienia piersią”, który w okresie od 6 czerwca do 3 września 2019 jest finansowany ze środków miasta Bydgoszczy