Skarga – czy ją napisać?

Autorka artykułu:

Promotorka Karmienia Piersią Katarzyna Kołodziejczyk

Wyobraź sobie, że napisałabyś list do szpitala/przychodni i opisałabyś w nim swoją historię, to czego doświadczyłaś w związku z opieką w placówce, to jak się wtedy czułaś,

… a potem wskazałabyś jakie Twoje/Twojego dziecka prawa jako człowieka, obywatela, pacjenta zostały naruszone lub złamane pomimo, że są Tobie/Twojemu dziecku gwarantowane poprzez konstytucję, ustawy, standardy i inne dokumenty,

… a potem byś napisała jakich zmian od placówki oczekujesz, żeby polepszyć sytuację, opiekę nad kobietą/dzieckiem, żeby to co Ciebie spotkało nie miało nigdy więcej miejsca – dla siebie, dla dziecka, dla innych kobiet, które będą rodzić, karmić,

… a pracownicy placówki byliby zobowiązani odpisać na Twój list w ciągu miesiąca, a to może być początkiem zmian, bo kropla drąży system!

To właśnie jest SKARGA. To informacja zwrotna, dzięki której ma szansę nastąpić zmiana.

Czy nastąpi? Tego na 100% nigdy nie wiemy. Z doświadczenia pracy z kobietami, które składają skargi, radczyni prawna Maria Godlewska wie, że odpowiedzi bywają mocno frustrujące, czy nawet zaprzeczające słowom pacjentki, ale najważniejsze w napisaniu skargi jest to, że stanęłaś w swojej obronie, najważniejsza jest Twoja odwaga.

Maria Godlewska radczyni prawna

„Nie daję Wam gwarancji, że odpowiedź placówki przyniesie Wam ulgę. Niektórym kobietom naprawdę przynosi. Niektóre odpowiedzi nie dają takiego poczucia spokoju, ale ja myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to Wy podjęłyście pewne działania, że to Wy stanęłyście w swojej obronie, nazwałyście to co się wydarzyło, miałyście odwagę powiedzieć o tym po prostu głośno” – mówi radczyni prawna Maria Godlewska.

Z kolei z naszych doświadczeń jako Stowarzyszenia wynika,  że dyrektorzy placówek mówią:

„Nie dociera do nas informacja, że dzieje się coś nie tak”

Nikt nam nic nie zgłasza”

„Kobiety nic nie mówią”

Skarga to szansa powiedzenia personelowi medycznemu co przeżyłaś i jakie to dla Ciebie miało konsekwencje. To zadbanie o siebie, o kolejne kobiety, które będą korzystać z usług medycznych placówki.

Twoje prawa są zapisane w różnych dokumentach, na których artykuły możesz się powołać pisząc skargę. A są to między innymi:

– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;

– Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

– Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

– Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej;

– Kodeks Etyki Lekarskiej;

– Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej;

– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej;

– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej;

– Obwieszczenie z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Jeśli interesują Cię konkretne przykłady tego, jak Twoje prawa zapisane są w dokumentach, abyś mogła suche zapisy odnieść do sytuacji, które Cię spotkały, i które spotykają inne kobiety w placówkach leczniczych, to obejrzyj nagranie webinaru z radczynią prawną Marią Godlewską pt. „Skarga. Czy i kiedy ją pisać?”

Idę obejrzeć nagranie

Skarga może być początkiem zmian. W skardze masz możliwość wskazać, jakiego postępowania oczekujesz, wprowadzenia jakich zmian, na przykład:

– przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

– poinformowania Cię o przyczynach zaistniałej sytuacji,

– poinformowania personelu medycznego o tym jak się czułaś,

– przeprosin,

– zarządzenia zmian, wprowadzenia procedur,

– przeprowadzenia szkoleń ze wskazanego przez Ciebie zakresu (np. szkolenie personelu z danej dziedziny, praw pacjenta, czy komunikacji z pacjentką).

Skoro skarga jest informacją zwrotną to również możesz w niej opisać postępowanie, które było dla Ciebie wspierające oraz wskazać świadczenia, które były właściwie udzielane.

Szpital powinien odpowiedzieć na skargę w ciągu miesiąca. Wskaż na jaki adres (pocztowy, mailowy) ma być przesłana odpowiedź i pamiętaj o podpisie.

To jak?

Zaczniesz swoją skargę poniższymi słowami?

Szanowni Państwo, na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego przesyłam skargę w związku z moim pobytem/wizytą w Państwa placówce…”

Grafika zachęcająca do składania skarg